Logo
Training Header

Utbildning

Introduktion

Utbildning på PDSVision

Har du någon gång känt att du behöver mer hjälp än vad den vanliga supporten kan ge? Har er IT-avdelning svårt att genomföra den systemadministration som ett PLM-system behöver? Saknar du eller ni tid eller kunskap att administrera CAD och PLM till den grad ni skulle vilja?

Utbildning är en av de bästa investeringar ett företag kan göra; det är ingen stor investering, det skapar högre kvalitet i arbetet, det bidrar omedelbart till högre effektivitet och det är kul!

Filosofin på PDSVision är att utbildningen ska vara:

  • Passande för din roll.
  • Direkt applicerbar i ditt dagliga arbete.
  • Av hög kvalitet.
  • Flexibel.
  • Lättillgänglig.
  • Rolig!

PDSVision är stolta över att vara Certified Training Provider – Platinum, till PTC. Därmed kan vi erbjuda ett brett utbud av kurser levererade med mycket hög kvalitet. Oavsett om du är en förstagångsanvändare eller en erfaren användare så kan PDSVision erbjuda dig en passande utbildning. Ökad kunskap bidrar till ökad effektivitet och ökad kvalitet i arbetet.

Instruktörer

Våra instruktörer älskar att utbilda. Varje instruktör har erfarenhet av våra och PTC:s lösningar. De har genomgått en noggrann certifieringsprocess och är utbildade inom pedagogik för att kunna möta deltagarna på ett positivt sätt. De måste även certifiera sig för varje specifik kurs. Efter genomförd kurs utvärderas instruktören med syfte att utvecklas och bli ännu bättre.

Antal deltagare

För att alla deltagare ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen begränsar vi antalet deltagare för varje kurs. För det mesta är det inte fler än 3 deltagare på varje kurstillfälle vilket ger en mycket hög kvalitet. Dessutom ställer vi aldrig in en kurs.

Webbaserat utbildningsmaterial

Efter varje kurs få samtliga deltagare ett login till den webbaserade versionen av kursen. Demos, föreläsningar och kursfiler tillhandahålls i ett webbaserat användargränssnitt.

Kontakt
PDSVision
Stora Åvägen 19 B
436 34 Askim
Sweden
info@pdsvision.se
(+46) 08-410 957 60