Logo

Produkter

Windchill PDMLink

Windchill PDMLink är det naturliga valet för dig som vill göra allt från att hantera Creo-filer till ett fullskaligt PLM-system för hela företaget.

Windchill PDMLink -Fullskaligt PLM-system

En helhetslösning för företag som vill hantera produktinformation i livscykeln och under ändring. Mekanik, el, kretskort, och mjukvara – allt som behövs för den totala bilden av en produkts egenskaper.

Dokument- och innehållshantering

All data som lagras i PDMLink tilldelas och hanteras genom versioner, iterationer och livscykler. PDMLink är det mest avancerade som finns när det kommer till dokument och innehållshantering, och stöder t ex Part11, elektroniska signaturer, ISO 9000 och många fler standarder. PDMLink integreras även smidigt i MS Office för att användaren enkelt skall kunna hantera dokument. Även XML-filer och dokument skapade i Arbortext kan hanteras.

Liksom de flesta avancerade dokumenthanterare är det möjligt att sätta upp grupper, roller och rättigheter i systemet. Det är även möjligt att skilja på dessa ytterligare genom organisationer, avdelningar eller den struktur som passar ditt företag bäst.

Fördefinierade och fullt anpassningsbara processer

Alla dokument och filer i PDMLink kan hanteras i ett arbetsflöde (workflow). Tillsammans med PDMLink får du de vanligaste arbetsflödena fördefinierade redan från start, men självklart kan dessa lätt anpassas efter egna krav. Den kanske viktigaste processen; ändringshantering, är någonting som PTC har spenderat mycket tid på för att kunna leverera en så effektiv process som möjligt.

BOM- och konfigurationshantering

Windchill PDMLink hanterar hela BOM (Bill of Materials). Detta betyder att PDMLink inte bara kan hantera CAD-data som den är, utan även separera på CAD-fil och artikelobjekt. Detta medför att PDMLink kan hantera objekt som inte är beskrivna av en mekanisk konstruktion, till exempel etikett eller lim. Från ett PLM-perspektiv är detta viktigt eftersom det skapar förutsättningar att kunna hantera hela listan av material (BOM), det vill säga allt som berör produkten som utvecklas. Med tillgänglighet till detta kan PDMLink assistera dig med:

  • hantering och analyser av BOM
  • rapporter
  • konfigurationshantering av BOM
  • ”Design to order” med automatisering av BOM
  • hantera olika BOM:s såsom E-BOM och S-BOM.

Hantering och visning av data

En av grundstenarna i PLM är att kunna hantera all data som skapas av en R&D avdelning. Windchill PDMLink är konstruerad för att kunna hantera data från fler källor än Creo. PDMLink kan hantera nästan alla typer av 3D CAD-data (t.ex. SolidWorks, AutoCAD, Inventor, NX, Catia) och PCB design från nästan samtliga ECAD system (t.ex. Altium, Mentor, Zuken, Cadence). PDMLink gör detta genom en direktlänk till det avsedda användargränssnittet för att underlätta för användarna.

Eftersom långt från alla anställda har ett CAD-program installerat på sin dator är det väldigt viktigt att kunna visa data även för de som saknar detta. I PDMLink finns Creo View, ett verktyg som snabbt och enkelt visar användarna 3D-vyer över ett objekt. Användare kan även markera, mäta och kommentera direkt på visualiseringen. Användaren kan till och med utföra ingenjörsmässiga granskningar, helt utan att ha ett CAD system installerat.

Kontakt
PDSVision
Stora Åvägen 19 B
436 34 Askim
Sweden
info@pdsvision.se
(+46) 08-410 957 60