Logo
Customer Stories Header

Om oss

Policy för personuppgifter

Policy för personuppgifter – Gällande PDS Vision Group med ingående dotterbolag

Allmänt

PDS Vision Group med ingående dotterbolag, vidare benämnt PDS, respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data i enlighet med gällande förordningar.

I PDS policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder våra egna applikationer, webbsidor och tjänster som ingår på en webbplats som administreras av PDS. PDS är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

PDS inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är bolagsnamn, bolagsadress, namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress.

PDS registrerar personuppgifter i samband med:

 1. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 2. När du registeras som kontakt i samband med ett potentiellt köp av våra lösningar
 3. När du anmäler dig själv eller andra deltagare till våra kurser, seminarier eller någon annan aktivitet relaterat till våra lösningar och tjänster. I samband med detta kan också registreras uppgifter om speciella allergier eller matuppgifter.
 4. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 5. Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
 6. När du besöker våra webbplatser sker insamling av, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket. Detta registreras genom cookies.

Insamling med samtycke

Genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker”, samtycker du till att de personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i markandsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du klickar på knappen ”Jag samtycker” samtycker du även till att vi från PDS får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information

PDS behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster och produkter via de plattformar som erbjuds av PDS
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina supportärenden, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. produktinformation, utbildningsinformation, nyhetsbrev eller annan typ av information som är relaterad till PDS verksamhet.
 3. Uppgifter om beställning av tjänster och produkter lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
 4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt göra uppföljande undersökningar på kundnöjdhet och marknadsundersökningar.
 5. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 6. För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.
 7. För att kontakta dig via e-post eller post om andra produkterbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, givetvis med möjlighet att kunna avstå från denna typ av marknadsföring.
 8. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar och lösningar som erbjuds via PDS, genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 9. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna leverera de produkter vi erbjuder och utföra våra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. PDS samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till PDS ger du din tillåtelse till att PDS registrerar och lagrar uppgifter om vilken produkt eller tjänst som köpts samt behandlar de angivna företags och personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer PDS att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om PDS använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. PDS kommer att lagra personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte sparas mail adress och namn under förutsättning att det inte motsatts. Övriga eventuella uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. PDS kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta PDS eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom PDS saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. PDS ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

PDS Vision Group AB
Stora Åvägen 19b
436 34 Askim
Telefon: +46 (0) 31 761 7474
gdpr@pdsvision.com

Kontakt
PDSVision
Stora Åvägen 19 B
436 34 Askim
Sweden
info@pdsvision.se
(+46) 08-410 957 60