Logo
Solutions Header

Lösningar

Service Lifecycle Management (SLM)

Inom tillverkande industri är kvaliteten viktig för komplexa produkter med lång livscykel.

Detta ställer krav på underhåll, tillgänglighet av reservdelar, diagnostik liksom korrekt, komplett och tillgänglig produktinformation. Det ställer också krav på ett processtänk inom eftermarknad, något som kommit att kallas Service Lifecycle Management (SLM).

Komplett strategi för Service Lifecycle Management

  • Reservdelsberedning.
  • Reservdelsplanering och prissättning.
  • Reservdelsförsäljning.
  • Teknisk dokumentation.
  • Service i fält.
  • Reklamationer och garantiärenden.
  • Support.

SLM handlar om att integrera din eftermarknad med övriga delar av bolaget för att dra nytta av information i ERP, PLM, CAD, CRM och andra system. Väl genomfört blir också detta en möjlighet till nya affärsmodeller. Exempelvis att ta betalt för användning av en produkt, istället för att sälja en produkt. Att knyta kunden närmare i form av driftsavtal, istället för att sälja service och reservdel.

Kontakt
PDSVision
Stora Åvägen 19 B
436 34 Askim
Sweden
info@pdsvision.se
(+46) 08-410 957 60