Logo
Solutions Header

Lösningar

Product Lifecycle Management (PLM)

Skapa värde med PLM

PLM är ett strategiskt fokus på att hantera all produktinformation under dess livscykel. Hela vägen från design och tillverkning ända till service och underhåll.

Product Lifecycle Management (PLM) hjälper företag:

  • Hantera komplexa, tvärfunktionella processer.
  • Samordna olika team att konsekvent och effektivt utveckla de bästa möjliga produkterna.
  • Korta ledtider.

PTC:s PLM-lösningar hanterar alla aspekter av produktens livscykel från koncept till service och eftermarknad. Genom att optimera produktutvecklingsprocesser och använda en enda, säker informationskälla, kan företag utveckla produkter som är konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och med hög kvalitet.

PLM erbjuder ett betydande värde till företag genom att upprätta ett enda system som hanterar både mätbara och mjuka värden. PLM förbättrar även andra företagssystem (ERP, CRM) genom att möjliggöra informationsutbyte av produktinformation i hela organisationen.

PTC Windchill, vår lösning; erbjuder omfattande möjligheter att hjälpa företag att hantera sina produkter genom alla faser av produktlivscykeln.

Configuration Management

Configuration Management

Systematiskt hantera konfigurationer.
Change Management

Change Management

Hantering av konstruktionsändringar är utan jämförelse den mest komplexa av alla processer inom FoU.
Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning

Hur ett PLM-system kan användas för att hantera kvalitetsdokumentation och processer.
Hantering av all R&D data

Hantering av all R&D data

Hur hanteras alla aspekter av information i din R&D – CAD, ECAD, mjukvara, kvalitet.
Projektledning

Projektledning

Hur du kan uppnå ett effektivt leverantörssamarbete direkt från ditt PLM-system.
PLM för små och mellanstora bolag

PLM för små och mellanstora bolag

Med växande global konkurrens och ökade lagkrav, måste även små och mellanstora bolag se över processer och hantera risker genom striktare uppföljning.
Effektivt samarbete mellan ECAD och MCAD

Effektivt samarbete mellan ECAD och MCAD

ECAD och MCAD tillsammans för att skapa innovativa och konkurrenskraftiga produkter på marknaden snabbare.
Application Lifecycle Management

Application Lifecycle Management

Inbyggd mjukvara har de senaste åren haft en enorm tillväxt. Allt som oftast används agila arbetsprocesser för utvecklingen. Med detta ökar kraven på kontroll av versioner och stöd för snabba beslut samt att noggrant verifiera applikationerna mot krav i en testfas.
Requirements Management

Requirements Management

Hantera krav genom hela produktlivscyckeln. En kritisk och ofta bortglömd del av ett utvecklingsprojekt är att hantera krav. Dåligt hanterade krav är också den allra främsta anledningen till misslyckade projekt.
Kontakt
PDSVision
Stora Åvägen 19 B
436 34 Askim
Sweden
info@pdsvision.se
(+46) 08-410 957 60