Logo
Customer Stories Header

Lösningar

Kundreferens: Envirotainer

Envirotainer

Envirotainer tillhandahåller aktiva temperaturkontrollerade containers for flygfrakt.
Referensområde: PLM med Change Management och Star Support.

Utmaning

  • Att överföra befintlig manuell process för DOA, EASA Part 21 för ändringshantering av design data.
  • Samla och koppla olika typer av design data som varit ”utspridd”.
  • Reducera risk i att fel underlag finns tillgängligt för produktion.

Lösning

Windchill PDMLink, PDSApplications PLM, PDSApplications IQC, Professional Services, E-signatures.

Affärsvärde

  • Reducerat antal fel och misstag gentemot produktion.
  • Tid och Trygghet, enkelt att söka och hitta dokumentation samt att rätt uppgift går till rätt person.
  • Kontroll, vetskap om att underlag alltid är det senast gällande.
  • Ökad Kvalitet, genom att granskningar genomförs kontrollerat (Experter, mottagare och QA).

Digitalisering hela vägen.

PDSVision:s support är väldigt uppskattat med kompetent och ”service minded” personal, som är väl insatta i vår miljö.

Den utökade supporttjänsten med servercheckar, har gett oss en stabilitet i arbetet med Windchill PDMLink, då status på databasen med jämna intervaller ”checkas av”, vilket annars skulle bli ogjort, med ett stopp i databasen som konsekvens.

Stefan Norelius, CAD/PLM-admin, Envirotainer

img

Foto: Envirotainer

Envirotainer

Kontakt
PDSVision
Stora Åvägen 19 B
436 34 Askim
Sweden
info@pdsvision.se
(+46) 08-410 957 60