Logo
Solutions Header

Lösningar

Computer Aided Design (CAD)

Komplett erbjudande kring CAD/CAM/CAE

CAD-program som hanterar allt från produktkoncept till tillverkningsberedning och beräkning. I en 3D modell blir den virtuella prototypen möjlig och sparar tid i utvecklingsprocessen.

CAD är programvara optimerad för produktutvecklingsprocessen med möjligheter för:

  • Tekniska beräkningar
  • 2D-ritningar- och illustrationer
  • 3D parametriska- och direktmodelleringar
  • Simuleringar.

Vår programvara och lösningar gör det möjligt för företag att designa och optimera sina produkter genom att skapa tredimensionella virtuella prototyper. Användningen av CAD-modeller förbättrar produktkvaliteten och effektiviserar tiden till marknaden genom att automatisera produktutvecklingsprocessen. Detta inkluderar initial konceptdesign och styling, 2D- och 3D-design, simulering och analys samt tekniska beräkningar.

Hantera olika CAD format

Hantera olika CAD format

Att leva i en värld med flera CAD-verktyg. Vem sa att det var lätt? Oavsett din strategi och aktuella situationer, erbjuder Creo ett stort antal lösningar och möjligheter.
Industriell design och avancerad ytmodellering

Industriell design och avancerad ytmodellering

Creo hjälper oss hela vägen från att fånga en tidig skiss, in i de mest avancerade ytor som bestämmer de små felen i tangeringar, som skapar känslan för utseende och form.
Integrerad simulering

Integrerad simulering

Med Creo erbjuder vi möjligheten för en integrerad simuleringslösning som säkrar din produktkvalitet.
Stora sammanställningar

Stora sammanställningar

Skapa väldigt stora sammanställningar och anläggningar har alltid varit en stor utmaning för moderna 3D CAD-verktyg. Detta är längre inte ett problem, vi erbjuder Creo.
Effektivt samarbete mellan ECAD och MCAD

Effektivt samarbete mellan ECAD och MCAD

ECAD och MCAD tillsammans för att skapa innovativa och konkurrenskraftiga produkter på marknaden snabbare.
Kontakt
PDSVision
Stora Åvägen 19 B
436 34 Askim
Sweden
info@pdsvision.se
(+46) 08-410 957 60